Ulaşım

Ulaşım

Günümüzde, hızla ve sürekli büyüyen ulaşım sektörü ve altyapısının, sürekli, güvenli ve sağlıklı hizmet verebilmesi için, “güvenli ulaşım”,  “güvenli yol”, “acil yardım”, “risk yönetimi” vb. öncelikli çözümlere ihtiyacı vardır. Kara ve demir yolları işletim ve kontrolü başta olmak üzere, ulaşımı sürekli ve güvenli kılmak amacıyla, araç, güzergah, insan ve doğal etken faktörlerinin, sürekli takip edilerek, ilgili Güvenlik Operasyon ve Kontrol Merkezlerine görüntü ve data olarak iletilmesi bir zorunluluktur. Bu kritik ihtiyaç, “CCTV”, “acil servis”, “araç takip”, “saha bakım ve işletme” vb. hizmetlerin güvenli bir telekomünikasyon altyapısı vasıtasıyla ilgili birimlere ulaştırılması ve bu birimlerde konumlandırılan yönetim ve denetim uygulama altyapıları ile mümkündür. Otomasyon kabiliyetleri ile insan, manüel yönetim/kontrol vb. kaynaklı “hata” faktörlerinin asgariye indirildiği bu platformlar sayesinde, modüler, güvenilir, geliştirilebilir uygun maliyetli çözümler üretilebilmektedir.

Söz konusu tümleşik teknoloji platformları sadece güvenli ulaşımı değil, internet, akıllı telefonlar, navigasyon sistemleri, pazarlama veritabanları ve benzeri birçok farklı ve yeni teknolojik imkanları da beraberinde sunan karlı ve yenilikçi iş model olanakları da sağlamaktadır.

MİLENS, ulaşım sektörü ve altyapı konularında, müşterilerine konforlu, uygun maliyetli teknolojileri sunmak için, Bilişim, Telekomünikasyon ve Güvenlik Teknolojilerinde, gerçek zamanlı, geçmiş verilerin izlenmesi ve analizine dayanan tutarlı bir bilgi akışı ve bilgi yönetim altyapısına dayanan, dünyanın lider Bilişim, Telekomünikasyon ve Güvenlik Teknoloji ürünlerini sağlayan firmaların, bütünleşik çözümlerini içeren, uzun yıllara dayanan anahtar teslim güvenilebilir tecrübe ve işgücüne güvenmektedir.

Müşterilerimiz: